1 2 3 4 5 6 >

FN Brno 20.12.2013

Dne 20.12.2013 jsme předali Dětské fakultní nemocnici dárky pro děti, které zůstávají na Štedrý den v nemocnici.

Tímto velmi děkuji firmě Fleur imiteé, konkrétně Ing. Aleně Svobodové a manželům Horsákovým za pomoc.

Prosluněná Kaskáda

Ve čtvrtek 5.9.2013 se konal golfový turnaj na hřišti Kaskáda, který pořádala Regionální hospodářská komora Brno. My jako Nadační fond jsme se tohoto turnaje také zúčastnili a prodávali zde golfové míčky s našim logem – výtěžek z tohoto prodeje půjde na přímou pomoc těžce nemocným dětem.

Tímto velmi děkujeme Regionální hospodářské komoře Brno, že nám umožnila se této akce zúčastnit.

1 2 3 4 5 6 >