Pro dětský smích – nadační fond

Před několika lety se zrodila myšlenka na založení nadačního fondu, který by měl pomáhat nemocným dětem.

Důvodů pro založení bylo hned několik, dlouholetá práce ve zdravotnictví, trvalý kontakt s nemocnými ať už v práci či doma a smysl pro pomoc druhým. Samozřejmě sdílení bolesti a problémů zvláště pak u dětí je velmi senzitivní záležitostí.

Nemocným dětem jsme v určité míře přímo pomáhali, ale cítíme, že vytvoření nadace pomůže ovlivnit myšlení dalších lidí, kteří budou chtít pomoci.

Takto vznikl nadační fond Pro dětský smích

Hlavním úkolem nadačního fondu Pro dětský smích je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocničních a školních zařízeních a přímá pomoc pro děti trpícími těžkými, převážně onkologickými nemocemi či poruchami autistického spektra. Budeme se snažit i o osvětovou činnost, protože v této oblasti je dle našeho názoru malá.

Děti, které jsou hospitalizovány potřebují pomoc v průběhu trvání celé léčby, pomoc s adaptací na prostředí v průběhu hospitalizace a rovněž pomoc při návratu dětí zpět do běžného života. V některých případech může být návrat zpět vzhledem k absolvované náročné léčbě problematický.

Naším cílem je snaha o eliminaci vlivu vnějšího prostředí na malé pacienty v průběhu jejich hospitalizace. Dále se budeme snažit o zajištění prostředků, které by mohly zajistit zefektivnění léčby malých pacientů moderními progresivními metodami.

V průběhu pobytu na klinice:

V rámci činnosti fondu chceme získané finance věnovat na zakoupení nových prostředků potřebných pro zajištění efektivní léčby malých pacientů jak technických, tak farmaceutických. Rozsah pomoci bude samozřejmě vázán na získané finanční prostředky.

Budeme se také snažit o zlepšení prostředí v průběhu hospitalizace a možnosti sdílení prostor rodinnými příslušníky.

Nejde pouze o vytvoření podmínek pro přenocování blízkých osob, ale o zpříjemnění a usnadnění pobytu malých pacientů v nemocnici a o vytvoření subjektivní a psychické pohody nemocných dětí. Je jednoznačné, že i zajištění psychické pohody pacientů může mít vliv na kvalitu průběhu léčby.

Relativní psychická pohoda v průběhu hospitalizace se pak zpravidla může projevit i při návratu pacientů zpět do běžného života.

Z těchto důvodů se budeme snažit pomoci nemocnici postupně zrekonstruovat herní koutky ve DFN, doplňovat hračky, hry, knihy, učební pomůcky, či vybavení pro rozvoj tvořivosti dětí.

Rovněž nákup technických prostředků jako počítačů, notebooků, TV přijímačů nebo DVD přehrávačů. Snažíme se o vytvoření příjemného prostředí pro dětské pacienty včetně zázemí pro jejich rodiče, aby byla vytvořena vize prostředí blízká domácímu.

U dětí s poruchami autistického spektra budeme usilovat o pomoc s dovybavením specializovaných přípravek pro autistické děti a zaměříme se i postupně na osvětu v rámci škol kde dochází k integraci dětí s tímto typem postižení. Pokud to situace umožní bude se jednat i o přímou pomoc rodinám a předávání zkušeností mezi rodinami postižených dětí